• Jezyki
    • Jezyk Polski
    • Jezyk Angielski
    • Jezyk Niemiecki
  • Waluta

Oddziały zagraniczne

Z satysfakcją informujemy, że w związku z dynamicznym rozwojem firmy dysponujemy trzema Centrami Logistycznymi znajdującymi się na terenie Czech, Słowacji i Niemiec. Stanowić to powinno znaczące ułatwienie dla Państwa w przypadkach, gdy wysyłka dotyczy następujących krajów wymienionych poniżej.

Centrum w Czechach obsługuje wysyłki, zwroty, serwis i reklamacje do następujących krajów:

Czechy, Węgry, Rumunia, Chorwacja, Słowenia.

Adres:

 CzechLogistic - DMTrade
 ul. Hornická 1790
 CZ73532 Rychvald

 

Centrum na Słowacji obsługuje wysyłki, zwroty, serwis i reklamacje z terenu Słowacji.

Adres:

CzechLogistic - DMTrade
P.O. BOX 12
SK02201 Cadca

Centrum w Niemczech obsługuje wysyłki, zwroty, serwis i reklamacje z terenu Niemiec

Adres:

Goglobal24
DMTrade
Oldenburger Ring 3
DE02829 Markersdorf

Zwroty, serwis i reklamacje z terenu Polski

Adres Magazynu:

DMTrade - Magazyn
ul Nacławska 29 a
64-000 Kościan

Adres Siedziby:

DMTrade
ul Wiśniowa 36
64-000 Kościan

 
----------------------------------------------

We are pleased to announce that due to the dynamic development of the company, we have three Logistics Centers located in the Czech Republic, Slovakia and Germany. This should be a significant facilitation for you in cases where the shipment concerns the following countries listed below.

The center in the Czech Republic handles shipments, returns, service and complaints to the following countries:

Czech Republic, Hungary, Romania, Croatia, Slovenia.

Address:

 CzechLogistic - DMTrade
 ul. Hornická 1790
 CZ73532 Rychvald

 

The center in Slovakia handles shipments, returns, service and complaints from Slovakia.

Address:

CzechLogistic - DMTrade
P.O. BOX 12
SK02201 Cadca

The center in Germany handles shipments, returns, service and complaints from Germany

Address:

Goglobal24
DMTrade
Oldenburger Ring 3
DE02829 Markersdorf

Returns, service and complaints from Poland:

Warehouse address:

DMTrade - Magazyn
ul Nacławska 29 a
64-000 Kościan

Headquarters address:

DMTrade
ul Wiśniowa 36
64-000 Kościan
 

We offer fast shipping in Europe and other countries:
- 2-3 days - Czech Republic, Slovakia, Germany,
- 4-5 days - Other European Countries

Contact us for more information.

Ostatnio oglądane